עולים


רכז עולי אתיופיה- אליהו גבייה
רכז עולי צרפת- יוסי זוזוט

אשדוד הינה עיר קולטת עלייה וכשליש מתושבי העיר הינם עולים. תחום עולים פועל במסגרת מהות- הרשות העירונית לחוסן וביטחון קהילתי החל משנת 1998 ופעילותו מתכתבת עם מדיניות ראש העיר, המציבה את התושב במרכז.

תחום העולים נותן מענה ייחודי לצרכי עולי חבר העמים,  ילדי עולים מאתיופיה ועולי צרפת בין השאר, מיפוי צרכים, איתור בעיות והכנת תכניות מותאמות ע"י קידום תהליך של יצירת שיתופי פעולה ושותפויות להשגת תיאום ועבודה מערכתית בין המוסדות החברתיים הפועלים בעיר למען שילובם של העולים בקהילה וקליטתם באופן המיטבי ביותר בעיר ובחברה הישראלית.

מטרות:

 • צמצום תופעות של התמכרויות ו/או אלימות בקרב אוכלוסיית עולים.
 • חיזוק התא המשפחתי במשפחות עולות לאור משבר העלייה.

גישור חינוכי

מנהל תכנית יוסי זוזוט

תכנית הגישור חינוכית נועדה לתת מענה לתלמידים והוריהם המתמודדים עם משבר העלייה בכל הנוגע לחינוך הפורמאלי מצד אחד ולצוותים החינוכיים הקולטים את אותם תלמידים מן הצד השני. חינוכית ותרבותית מתייחסת להיותם של התלמידים וההורים על הגשר שבין שתי התרבויות וכן לגשר הייחודי שנוצר במשולש תלמיד-מורה-הורה על רקע העלייה. במסגרת התכנית מופעלים מגשרים חינוכיים הפועלים לשילובם של התלמידים העולים במערכת החינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל בהיבטים לימודיים, תרבותיים וחברתיים. בתכנית מושם דגש על יצירת שותפות חינוכית באופן שיתאפשר שילוב בין תרבות המקור של התלמיד/ההורה העולה ותפיסת עולמו לבין התרבות הישראלית, תוך  הבניית זהות אינטגרטיבית חדשה, בתקווה להשגת תחושת שייכות מחודשת. התכנית נותנת מענה לעולים מחבר העמים (רוסית), מצרפת (צרפתית) ומדרום אמריקה (ספרדית ופורטוגזית) בלבד.

מעגל תלמידים:

 • סיוע בשילוב חברתי, לימודי ותרבותי של התלמידים.
 • חיזוק תחושת השייכות של התלמידים תוך שמירת הזהות התרבותית עמה עלו.
 • בניית אקלים רב תרבותי המאפשר שילוב בין האוכלוסיות השונות במסגרות (בין קולטים לנקלטים).
 • הרחבת שיתופי פעולה עם עמותות עירוניות דוברות השפה הצרפתית.
 • הרחבת המענה לקהילה הצרפתית ובדגש לעולי הקהילה הצרפתית.
 • פיתוח והרחבת קשרים לחיזוק השת"פ עם עמותות דוברות השפה הצרפתית.

     מעגל ההורים:

 • הגברת מעורבותם של ההורים בחינוך הילדים תוך חשיפה לגישות חינוכיות בארץ ע"י מנחת הורים דוברת השפות השונות.

מעגל  צוותים חינוכיים:

 • פיתוח מודעות ורגישות של הצוותים השונים לצרכי התלמידים העולים ומשפחותיהם.
 • חשיפת המסגרות השונות לתרבות ארצות המוצא של העולים תוך מתן לגיטימציה לשונות.
 • ליווי ויועץ: משפחות עולים מול המוסדות הרלוונטיים כגון: מחלקת חינוך, מחלקת רווחה, הנחיית הורים-גיבוש קבוצות הורים וכו’.
 • הנחייה: לצוותים מזווית ראייה רב-תרבותית.
 • פיתוח ארגוני וגישה מערכתית: התאמת תוכניות מניעה מזווית ראייה רב-תרבותית, מניעה מצבית, מניעה התפתחותית והכנת ארגון כארגון פעיל.

   

מועדוני נוער עולה

 • מועדונים מיועדים לבני ובנות נוער עולים ומתקיימים בו לאורך כל השנה פעילויות ערכיות וחברתיות לטובת הקהילה וללא תשלום, לרבות סיוע בקליטה, פעילות מניעתית, העשרה ותעסוקה. לדוגמא מועדון עולי חבר העמים "אפשר אחרת" ומועדון "מלב אל לב" , "משאלת לב" לעולי צרפת

פעילות תגבור לימודית: תגבור הניתן ע"י תלמידים פרוייקט מחויבות אישית  במהלך השבוע, הכנה לבגרויות ולימוד שימושי מחשב.

פעילות מניעה: סדנאות למניעת השימוש לרעה באלכוהול ובסמים, קבוצת הורים ונערים, חינוך מיני, חיזור אלים וקבוצת העצמה לבנות.

פעילות חברתית: תכנית כישורי חיים, פעילויות גיבוש ומשחקי חברה (חלקם מועברים ע"י מורה חיילת).

פעילות חווייתית: אימוני כדורגל והשתתפות בתחרויות, משחקי פינג-פונג, פעילות קיץ בבריכה, מסיבות וטיולים ברחבי הארץ.

העשרה:  סדנאות וחוגי ספורט, אומנות, טיולים וסיורים להכרת הארץ  פעילות חווייתית ותעסוקתית, מתן כלים ומיומנויות  לכישורי חיים.

"אמנות-בלם לאלימות"

פעילויות התנדבותיות בנושא מעורבות קהילתית ותרומה לקהילה, באמצעותה מפחיתים רמת סיכון של בני נוער עולים מצד אחד ומאפשרים לאחרים להצטרף לפעילויות אלו ככלל ולהתנדב בפרט. במטרה :

הגברת תהליכי איתור של נוער עולה המצוי בסיכון גבוה ואינו נמצא בקשר עם שירותים וגורמים טיפוליים, 

הנגשת  השירותים  באמצעות התערבות  בעלת רגשית תרבותית.  יצירת אמון של בני נוער באמצעות מפגש אימם בסביבתם הטבת. 

-הכשרה בתחומי המנהיגות ופיתוח פוטנציאל אישי.

-יצירת  סביבה בעלת אקלים חברתי נורמטיבי וחיובי.

-העשרת בני נוער והעצמתם. 

-חיזוק והידוק הקשר בין בני הנוער להוריהם וקשר בין הדורות.

-הגברת המוטיבציה לגיוס משמעותי לצה"ל.

-פיתוח מנהיגות חברתית

תיאטרון הרחוב "ארטישוק" לעולי חבר העמים המשתתפים בו מופיעים בהוסטלים לקשישים, מועדוני נוער למילוי שעות הפנאי ולמניעת התנהגויות אסוציאליות , ניתנו תכנים לגבי מנהיגות חברתית , מניעתית וערכית, שירות משמעותי בצה"ל ובאזרחות ישראלית משמעותית.

תיאטרון "אנדנט – יחדיו" לעולי אתיופיה- התיאטרון מורכב מהורים, ילדים ובני נוער, ששמו להם למטרה להדגיש את הקשר הבין דורי תוך התייחסות להעצמה אישית, אחדות קהילתית וחברתית. מאז הקמתו התיאטרון הציג הצגות רבות בעיר אשדוד ומחוצה לה. חברי התיאטרון נפגשים אחת לשבוע למשך שעתיים, לומדים את יסודות המשחק ובמקביל מעלים נושאים חברתיים שעל סדר היום כמו אלימות כלפי נשים, סכנות ברשת ושימוש בחומרים ממכרים, הלוואות בשוק האפור. לעיתים מזמינים למפגשים אנשי מקצוע אשר שמים דגש על מניעת התנהגות סיכונית כולל הסבר מעמיק ומקצועי. בסוף השנה השחקנים מעלים הצגה על הנושא הנבחר.

מוקד הורים לנוער עולה בסיכון-  לווי והנחיית הורים פרטני וקבוצתי

סיוע וחיזוק  ממוקד להורים ובני המשפחה של "נוער עולה עובר חוק", כדי שיוכלו להיות מערכת משפחתית תומכת לנער שעבר עבירה  או נוער בסיכון וזאת לצורך שיקומו והשתלבותו באופן נורמטיבי בקהילה והשבתו למסלול הנורמטיבי . העבודה עם הורים אלה היא חלק בלתי נפרד מרציונל עבודת המניעה של מהות המחזקת את מקומו של ההורה כבוגר משמעותי בעיצוב וחינוך הילד.

מטרות התוכנית:

 • הגברה מעורבות הורים בחיי ילדיהם והעצמת ההורים בתפקידם.
 • מתן כלים להורים להתמודד עם קשיי הסתגלות במשבר משפחתי.
 • שיפור וחיזוק הקשר בין הורים למתבגרים.
 • חיזוק קשר בין הורים למערכת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי.
 • סיוע למשפחות לעבור את תקופת המבחן בהצלחה ומתן כלים ודרכי התמודדות להורים במצב החדש.
 • הגברת חוסן המשפחה וכישורי המשפחה לתמוך בנער/ה בסיכון ושיפור היחסים בתוך המשפחה.
 • יצירת מערכת תמיכה קהילתית למשפחות שילדיהם נמצאים בפיקוח משטרה  וקצין מבחן לנוער.
 • חיזוק תחושת ביטחון וחוסן אישי ומשפחתי.

תיאור הפעילות:

 • ליווי והדרכה אישית של משפחות הנערים באמצעות מנחה הורים מקצועי, דובר את שפת המשפחה.
 • הנחייה קבוצתית להורים עולים בשפות שונות.
 • ליווי פרטני
דילוג לתוכן