מרכז הדרכה וניהול ידע

ראש תחום: ליטל ביטון

מרכז ההדרכה  מוביל מודל ייחודי בארץ למצוינות מקצועית בתחום פיתוח וחיזוק החוסן והביטחון האישי והקהילתי.

 • מרכז ההדרכה מקדם ידע, מיומנויות, חדשנות מקצועית ויצירתית תוך תשומת לב להיבטים רב תרבותיים במענים למיגור תופעת השימוש בחומרים פסיכו אקטיביים ומיגור תופעת האלימות.
 • מרכז ההדרכה מוביל הכשרות מקצועיות לעוסקים במקצועות הבריאות, הטיפול, השיקום ותחלואה כפולה.
 • מרכז ההדרכה מאפשר התפתחות מקצועית, באמצעות ידע איכותי ורלוונטי לאנשי מקצוע, מהתחומים הקהילתיים, חברתיים והחינוכיים.
 • מרכז ההדרכה מוביל פיתוח, קידום והעצמת עובדים תוך כדי פיתוח מצוינות.  כמו כן , מרכז ההדרכה פועל לחיזוק מנהלים ושיפור הביצועים של עבודת הצוות הרב מקצועי.
 • מרכז ההדרכה מבצע זיהוי והתאמת טכנולוגיות דיגיטליות משתנות לצורכי לימוד והדרכה במציאות משתנה.
 • מרכז ההדרכה אמון על נושאי ליבה חוצי ארגון כגון: קיום ועדות סטטוטוריות בנושא סמים ותכלול/הגשה של קולות קוראים בתכנים רלוונטיים ממשרדים וארגונים שונים.
 • מרכז ההדרכה מוביל מידי שנה כנס מרכזי לסיכום שנה ושריקת פתיחה לשנה הבאה. בכנס מוצגת העשייה והסיכום של השנה שחלפה, "מספרים מספרים" ודגשי מנכ"לית ליעדים ומטרות לשנה שבפתח.

   

מטרות על של מרכז ההדרכה:

 • פיתוח תרבות של חקרנות, למידה וזיהוי תופעות חברתיות סיכוניות.
 • פיתוח מצוינות מקצועית לעוסקים בתחום טיפול ושיקום, אנשי מקצוע מהתחומים הקהילתיים, חברתיים והחינוכיים.
 • עבודה ולמידה בסביבה דיגיטלית ממוחשבת

תוכניות עבודה:

 • מרכז ההדרכה במהות מוביל וקובע סטנדרטים לתכניות עבודה שנתיות, פרויקטים, מיזמים ומודלים ברשות .
 • מרכז ההדרכה מסייע בהובלה והנעה של  תוכניות חדשות משלב הפיתוח ועד ליישומן והפעלתם בפועל .
 • פיתוח תוכן לתוכניות השונות תוך אחידות ארגונית והובלת מארזי הדרכה, מערכים, משובים ועוד.
 • מרכז ההדרכה דואג לשימור והתמקצעות של התכניות הקיימות ושדרוג מודלים בהתאמה לרב תרבותיות, מצבי שגרה/חרום, גילאים ואוכלוסיית יעד.
 • מדידה והערכה של תכניות הרשות.

   

ניהול הידע בארגון:

 • פיתוח חומרי הסברה והדרכה
 • ריכוז מחקרים, מאמרים ונתונים בנושאי הפעילות של הרשות
 • ריכוז נתונים על פעילות הרשות
 • מרכז ההדרכה אמון על מערכות ממוחשבות לניהול נתונים ברשות
 • מדידה והערכה של תכניות הרשות
 • ריכוז הידע בארגון בעבור תוכניות שונות המופעלות.

פיתוח והכשרה מקצועית:

 • מרכז ההדרכה מוביל ומפרסם תכנית שנתית מותאמת של קורסים מקצועיים וימי עיון בתכני המניעה, השיקום והטיפול + העשרה, אשר פתוחים ומוצעים כחלק מהכשרות מקצועיות לעובדי הרשות. כמו כן, קיים מסלול לימודי חוץ, אשר מציע את מרכולתנו בתחום ההתמחות ונושאי הליבה לאנשי מקצוע, שותפים, קולגות וקהל חיצוני.
 • עוד אבן דרך למרכז ההדרכה היא שאיפתנו כי המרכז יהווה "ספק תוכן" והיצע מודולרי של מרצים, מנחים, הרצאות, סדנאות ועוד .ההיצע בנוי ממרצים ומנחים חיצוניים וכן מעובדי ומנהלי הרשות (משאב קיים).

טכנולוגיה:

 • מיפוי צורכי הארגון מבחינת אמצעים טכנולוגיים וכן, קיום הכשרות בהתאמה (כגון הכשרות אופיס, זום, הכרת המחשב ועוד )
 • פורטל ארגוני – מרכז הדרכה במהות אמון על מערכת המידע בארגון- "מהוטק" תוך יישום, הדרכה והטמעה של המערכת. המערכת הוכנסה לארגון מתוך רצון למערכת אחת מתחללת ואחידה לכל הארגון.
 • מרכז הדרכה מהות נותן מענה טכנולוגי ליחידות המטה ויחידות השונות.
 • וניהול ומתן הרשאות למערכת המחשוב בהתאם להיררכיה ותפקי.
 • המערכת מאפשרת ניהול מאגר מסמכים מקוון אחיד, ניהול חומרי ההדרכה : מצגות, מדריכי למשתמש, מערכי שיעור ועוד
 • ייתכנות לספרייה מקוונת של מאמרים\מחקרים ותכנים רלוונטיים
דילוג לתוכן