חזון ומטרות

מהות – הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי הינה תאגיד עירוני הפועל למען פיתוח וחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי, לקידום ההתפתחות והצמיחה תוך מתן מענים מיטביים באמצעות איגום כלל המשאבים העירוניים.

בשנים האחרונות נעשות פעולות עירוניות רחבות היקף ליצירת קהילה עירונית תוססת ומעורבת בעלת חוסן וסולידריות חברתית.

נושאים חשובים אלו מועלים לסדר היום הציבורי ומכשירים את הקרקע לפעילות מיידית,  ניתנים מענים מותאמי אוכלוסייה ומתגבשות תכניות מוסדרות ושיטתיות, תוך שאנו מקפידים ביתר שאת על חזוננו ויעודנו.

חזון מהות

פיתוח וחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי לקידום הבריאות, ההתפתחות והצמיחה תוך מתן מענים מיטביים באמצעות איגום כלל המשאבים העירוניים.

מטרות ויעדים

הנהגה והובלה של מיגור תופעות א-סוציאליות, מתן מענים להורים באשר הם, מניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיביים תוך מיגור תופעות האלימות באמצעות שיתוף קהילתי כולל ופיתוח משאבים קהילתיים מעצימים.

דילוג לתוכן